Nieuwsbrief dec. 2017

Nieuwsbrief december 2017

Secretariaat:        M.H.J. v.d. Bogaart

Adres:                  Smidse 145

                            5374 AJ  SCHAIJK

E-mail:                 twbogaart@gmail.com

Website:               www.stichtingpatervosindia.nl

Bankrek. nr:         NL 42RABO 0146.337.573

                            St. Pater Vos India

                            Schaijk

K. v. K.                 410 85 88   

Geregistreerd:     ANBI    Nr.   52 770   

 

NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2017

 

De bruidjes als engeltjes wensen u

vrede en alle goeds

Aan de donateurs, begunstigers en belangstellenden

van Stichting Pater Vos India

        Zalig  Kerstfeest en een voorspoedig  2018

                                       voor u  en  allen dicht bij u

 Het jaar 2017 nadert haar einde.  

Hoe is het u gegaan?  Gelukkig met de mooie momenten. Gelukkig en tevreden in uw plaats met  familie, vrienden, medemensen.

Terugkijken en je gedachten laten gaan is goed. We  merken dat we opnieuw kunnen genieten van die bijzondere dagen. In een flits voelen we wat we toen beleefden.

Blij zijn we met de contacten. Ook in droevige momenten. Een mens heeft de ander nodig, al denken we soms dat we alles wel alleen afkunnen.

Een hartelijk woord, een helpende hand, een aanmoediging.   De ander is waardevol.  Dat wensen wij u toe.

In contact blijven met de ander geldt ook voor onze stichting en de bevolking in de districten Jashpur en Raigarh in Midden-India.

De Schaijkse Gerry van de Ven en dochter Marit zijn naar India geweest en bezochten de school in Bairdih. Heel bijzonder voor Marit, die jaren geleden zo hard geijverd had om geld in te zamelen voor die school.  

Fr. Sudhir Bara op bezoek

Deze zomer mochten we Fr. Sudhir Bara weer ontmoeten tijdens zijn verblijf in Schaijk bij Tiny Vos, de neef van missionaris Pater Martien Vos.

Het verre India met zijn rijke cultuur, maar ook met grote armoede en een tekort aan watervoorzieningen. De bijeenkomst van Fr. Sudhir met leden van bestuur en Raad van Advies van onze Stichting was heel waardevol.

Het was een open gesprek over de gang van zaken in India.  Lees maar:

FR. SUDHIR  BARA  AAN HET WOORD

Graag wil ik vertellen over Lailunga, de plaats die in ontwikkeling is. Het is een uitgestrekte gemeente met 8000 inwoners, wonend in de verschillende dorpen. Het is een arme laaggeletterde bevolking. De landbouw op de kleine percelen levert rijst en linzen, zolang er water is. Maar de zomer wordt er steeds warmer en het bestaan wordt zeer zwaar. De mensen kunnen zelf niets inbrengen om op een hoger peil te komen. Zij hebben een voorbeeld aan de plaats Bairdih, waar enorme voortgang is gekomen door de nieuwe scholen, die daar gebouwd zijn.

Bezoek  aan die plaatsen

Door in gesprek te gaan met deze bevolking met de vraag: ”Wat is jullie idee, wat willen jullie?” komt het antwoord:

“Scholen. Dan kan de gemeenschap veranderen. Jongeren trekken naar de steden om daar werk te vinden. Maar hier hebben we vaklui nodig, zodat de gemeenschap hier zelf  de hulp ervan ondervindt”.

Jongeren moeten leren zelfstandig op eigen benen staan, een beroep kiezen en ervoor werken. Fr. Sudhir ziet het als zijn taak de mensen te motiveren om voor zichzelf op te komen. 

Door de ‘self-help-groups’ worden vrouwen opgeleid in sociale ontwikkeling, zodat zij zelf andere vrouwen op hun beurt instrueren en nieuwe vormen ontwikkelen in hun bestaan.  In een aantal dorpen slaagt deze manier van werken al.

Inzet voor gehandicapten  De organisatie Caritas-India zet zich in voor gehandicapten. In Lailunga en omgeving zijn 240 gehandicapten, volwas-senen en kinderen. De gemeenschap moet leren dat gehandicapten niet weggestopt, maar opgenomen worden in de gemeenschap. Er is nog een lange weg te gaan. We hopen hiervoor ook hulp te vinden. Graag dank ik Stichting Pater Vos voor alle hulp die we ontvangen hebben.Fr Sudhir Bara

WISSELING IN HET BESTUUR VAN STICHTING PATER VOS INDIA

Paul Bekkers ging als bestuurslid stoppen. Hij heeft zich bijzonder ingezet voor de Stichting. Het beleidsplan heeft hij mede aangepakt en aangepast. Nieuwe zaken voorzien van raad en daad. Tijden veranderen. Er wordt soms erg veel van je gevraagd. Paul, veel dank voor je inzet. We houden contact!     Succes met je werk.

Nieuw Bestuurslid

Als nieuw lid van het Bestuur van Stichting Pater Vos India is benoemd: Willemien van den  Brand.

Haar motivatie:

‘Hallo allen, ik wil graag mijn steentje bijdragen aan Stichting Pater Vos India. Via social media wil ik u graag op de hoogte houden. U kunt dit volgen door vriend te worden via Facebook. www.facebook.com/stichtingpatervos

Hier staan ook de foto’s en filmpjes op die we gemaakt hebben tijdens de onlangs gehouden Pater Vos Tocht. Tot ziens….op Facebook.

Groeten Willemien.’     Willemien: veel succes!

 

GROTE  PATER VOS TOCHT OP 2017

Enige jaren geleden sprak de Schaijkenaar Frits Spanjers met bestuursleden van Stichting Pater Vos.  Frits is bekend als  voorzitter van de Schaijkse Wandelsportvereniging Ons Genoegen. Vele kilometers heeft  Frits in  zijn leven wandelend afgelegd. Enige jaren geleden opperde hij zijn idee: Als wij  nu  een wandeltocht gaan organiseren in de omgeving van Schaijk en jullie helpen ons daarbij, dan is de opbrengst voor  India.

Dat werd opgestart en dit jaar werd voor de vijfde keer opnieuw een wandeltocht georganiseerd.   Helaas kon Frits er niet meer bij zijn, want op 24 juni l.l. is Frits overleden.

Dank aan Frits, de man die ons aanspoorde om samen op pad te gaan!

Het werd een prachtige wandeldag op 14 oktober.

Wandelsportvereniging

Ons Genoegen had de  tocht uitgeschreven, uit-gezet en het startbureau klaar gemaakt in restaurant Nieuw Schaijk. Stichting Pater Vos India zette zich daarbij in, ook op de pauzeplaats Moeschakamp.  Zitplaatsen waren daar gecreëerd, koffie stond klaar om ingeschonken te worden. Soep, gekregen van Unox, werd warm gemaakt.  De sfeer  was prima, de wandeling mooi en ieder kreeg nog een appel mee voor onderweg, gesponsord door familie Jonkergouw.   Met de muziek van de  

‘One Man Band Gertwin’ was het een heerlijke plek om te vertoeven.  

      EHBO Schaijk  was paraat.

Huub Stoltz nam die  taak op

zich en zorgde voor de

veilige

hulp.

Dank!

Wandelaars en organisatie :

Dank voor het welslagen van deze dag.

En het resultaat was super:

€ 1.687,00  was de opbrengst bestemd voor waterprojecten in  India.  

Dank  aan ieder!

Komt u volgende keer ook mee-wandelen?

 

SPECIALE BINGO MIDDAG VOOR INDIA

 

Deze  speciale Bingomiddag in Schaijk op

8 mei was bedoeld voor een water-voorziening  in Lailunga in Midden-India.

Daar was  een nieuwe school gebouwd.

Voortgang is gemaakt met de nieuwbouw van de St. Michael’s Middle School.   

Kosten: € 24.780,=

Dankzij onze  donateurs  en medefinanciering van  Wilde Ganzen is dit mogelijk  geworden.

Door de hoge temperaturen is er echter groot  gebrek aan water. Daardoor kwam de bouw in gevaar.

Van de opbrengst van deze bingomiddag liefst € 1.200,=  kon een watervoorziening worden aangelegd.  Allen veel dank!

 Fr. Sudhir kwam tijdens zijn bezoek aan Schaijk persoonlijk  de cheque in ontvangst nemen.

   BIJZONDERE BIJDRAGE VAN STICHTING  M.O.V.  SCHAIJK-REEK

 

Foto v.l.n.r.

Anny Manders (EOF Ghana), Tiny Vos (India), Peter van der Meer (Hulp aan Oost Europa) en Riet van der Linden (Stikaro Roemenië).

 

Op 29 november 2017 waren afgevaardigden van 4 stichtingen voor ontwikkelingshulp aanwezig in het Parochiecentrum in Schaijk. Stichting M.O.V (Missie-Vrede-Ontwikkeling) organiseerde deze zomer als derde na

Reek en Zeeland de ‘Fiets-mee-met-MOV’-Tocht.  De opbrengst is voor stichtingen die zich inzetten voor de medemens. 

Tiny Vos  mocht voor Stichting Pater Vos India de cheque van € 1.500,=

in ontvangst  Prachtig!  Hartelijk dank!

Deze bijdrage is bijzonder welkom, want er vanuit India komen nog meer vragen om steun.

DIE HELPENDE HAND

Ook dit jaar is er de helpende hand geweest van diverse personen/families die tegemoet komen aan de vragen uit Midden India. Zonder deze mensen kunnen we niets. En weet: uw gift komt daadwerkelijk op de projectplaatsen, zoals vernoemd in deze Nieuwsbrief

DRINGEND VERZOEK UIT INDIA :

UITBREIDING SCHOOL LAILUNGA MET TOILETTEN

BOORPUTTEN VOOR  WATERVOORZIENING IN DIVERSE DORPEN

Nauwgezet wordt het dak van de school geconstrueerd. Maar: Verdere uitbreiding en toiletten zijn hard nodig.

Helpt u mee dan gaan we er samen voor! Alle beetjes helpen!

DIVERSE DORPEN MISSEN  GOED DRINKWATER

Vanuit Bhelwa, een gemeente van 8 dorpen, stuurde de parochiepriester

een project om broodnodige watervoorzieningen. Door de hoge zomertemperaturen ontstaan er grote problemen. Er zijn 460 gezinnen.

Gezondheid en  hygiëne komen in gevaar.

Kunnen wij samen zorgen voor die waterputten en pompen ????

Uw bijdrage kan naar:  Rekening nr:  NL42RABO 0146.337.573

t.n.v.  Stichting Pater Vos India                         Schaijk             

Bestuur : Nico Brands, Tiny van den Bogaart, Tiny Vos,

Jeanne Brands en Willemien van den Brand

Raad van Advies:

Alda Lange,  Wim van Druten, Ingrid van de Burgt,

Coby Lange en Huub Stoltz