De ANBI status van onze Stichting

De ANBI status van Stichting Pater Vos India

                                                                                                                                                                                                                                    Met ingang van 1 januari 2008 is Stichting Pater Vos India door de belastingdienst voor onbepaalde tijd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle ANBI’s verplicht een aantal gegevens op hun website te plaatsen.Om het zoeken voor U gemakkelijker te maken hebben we deze hieronder op een rij gezet.Ook kunt U ons vinden op de site van de belastingdienst. Vul bij instelling: Stichting Pater Vos India in en als vestigingsplaats Schaijk in.

Organisaties aangemerkt als ANBI, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Donateurs kunnen giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting  aftrekken binnen de geldende regels en de Stichting Pater Vos India hoeft geen successie – of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

Wilt U ons helpen om de mensen in India een kans te geven op een betere toekomst dan kunt U een donatie overmaken op rekeningnr. NL42RABO0146337573

     Naam organisatie

     Stichting Pater Vos India

    RSIN nummer / Kamer van koophandel nummer                        

    RSIN nummer 804185530

    K.v.K. nummer   41085888

    Internet adres 

    http: // www.stichtingpatervosindia.nl .   

    Doelstelling

               De Stichting Pater Vos India heeft ten doel:Ondersteuning en hulpverlening in de                                          sectoren onderwijs, huisvesting en volksgezondheid

                binnen het district Raigarh en Jashpur in India.

               De stichting tracht haar doel te verwezelijken door projecten

               als in 1 bedoeld, financieel te steunen.

       6.    Hoofdlijnen beleidsplan

              Het beleidsplan van de stichting is ondergebracht onder een subpagina.

       7.    Bestuurders

              Th. van der Steen, voorzitter 

              M.H.J. v.d. Bogaart, secretaris

              F. Schakenraad, penningmeester

              D.L. Vos, lid

              W.A.A.M. van den Brand, lid

       8.    Beloningsbeleid

              Bestuurders ontvangen geen beloning.                                                                                   

              Wel mogen zij de gemaakte onkosten declareren.

       9.    Activiteiten

              De Stichting Pater Vos ondersteunt voornamelijk kleine lokale projecten op het                                            gebied van onderwijs, water, sanitair en gezondheid.

    10.    Jaarrekening/Jaarverslag

             De jaarrekening is ondergebracht onder een subpagina.

HEEFT U INTERESSE OM LID TE WORDEN VAN ONS BESTUUR OF WERKGROEP NEEM DAN CONTACT OP MET HET SECRETARIAAT

Telefoon0486462009
unsplash