DONATEUR WORDEN OF SPORSOREN

HOE WORDT U DONATEUR

Voor het verlenen van hulp aan de Indiase bevolking is Stichting Pater Vos India afhankelijk van donateurs.

U kunt donateur worden door jaarlijks een bedrag van € 25,00 over te maken aan de Stichting. Bankrekening NL42RABO 0146 337 573  t.n.v. Stichting Pater Vos

Meer mag natuurlijk ook. De Stichting heeft een ANBI keurmerk, wat voordelen biedt bij de belastingopgave.  Wilt u meer weten over belastingvrij doneren, vraag onze penningmeester Femke Schakenraad

Tel.  0622954805 of Email: femkeschakenraad@gmail.com

Helpt u mee om nieuwe donateurs te vinden, vertel het door! 

Door middel van een Nieuwsbrief/Website/Facebook houdt de Stichting u op de hoogte van de gang van zaken.                                                             

Als u nadere toelichting wenst dan adviseren wij u graag!

Secretariaat:       

unsplash