Nieuwsbrief dec 2020

 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020

Dankbaarheid namens Stichting Pater Vos India voor U als weldoener.

Aan de donateurs, begunstigers en belangstellenden van Stichting Pater Vos India Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar क्रिसमस और नया साल मुबारक हो krisamas aur naya saal mubaarak ho

IN HET VOETSPOOR VAN ......

Pater Martien Vos werd op 21 december 1907 geboren in Schaijk (N.Br.). Na het volgen van een opleiding tot Jezuïet in België, vertrok hij in december 1932 naar India. Hij deed jarenlang pastoraal werk en spande zich in op het gebied van onderwijs en welzijn in het bisdom Raigarh in centraal India. Slechts één keer is hij naar Nederland terug gekomen om een bezoek te brengen aan zijn geboorteplaats en zijn familie. In 1991 vierde Pater Martien Vos zijn Gouden Priesterfeest. Als blijk van waardering voor het werk dat hij al die jaren voor de mensen in India deed, werd in zijn geboorteplaats Schaijk geld ingezameld. Tiny Vos, een neef van Pater Martien Vos, nam de taak op zich om naar India te reizen om persoonlijk het cadeau te overhandigen. Onder de indruk van de armoede en het prachtig werk van zijn oom, keerde Tiny Vos vol verhalen terug in Schaijk. Zijn ervaringen vormden de basis van een structurele ondersteuning van de mensen in het bisdom Raigarh. In 1995 werd ‘Stichting Pater Vos India’ in het leven geroepen.

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Het jaar 2020, waarin we ons 25 jarig jubileum gevierd hebben, is heel anders verlopen dan verwacht. Hoe graag we het ook anders zien, helaas beheerst corona nog steeds een groot deel van ons dagelijks leven. Het 25 jarig jubileum wilden we samen met jullie allen vieren. Het was het moment om stil te staan bij wat we als Stichting Pater Vos India gerealiseerd hebben en wat onze toekomstplannen zijn. Een terugblik en een vooruitblik. Een moment om ieder te bedanken voor zijn / haar inzet voor Stichting Pater Vos. Daarom wel niet persoonlijk maar zeker niet minder gemeend, mijn oprechte dank voor ieders bijdrage, op welke manier dan ook. Met elkaar proberen we de armste der armen in India een steuntje in de rug te geven. Door onze plaatselijke contacten zijn we er zeker van dat het geld op de juiste manier besteed wordt. Het zijn met name projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en welzijn die ter plekke de kwaliteit van leven verbeteren. Ik hoop vurig en heb er alle vertrouwen in dat we het coronavirus onder controle krijgen. Dat we elkaar dan weer kunnen ontmoeten om samen de doelstelling van onze stichting verder vorm te geven. Nogmaals dank voor jullie inzet en samenwerking. In verbondenheid moeten we elkaar in beweging houden voor de goede samenleving. Theo van der Steen, Voorzitter Stichting Pater Vos India

Binnenkort gaan we de Website vernieuwen, Bas Griffioen gaat ons daar een handje bij helpen. Alvast bedankt Bas! “Corona” steun aan bevolking India begin mei 2020 In het voorjaar gaf Fr. Sudhir een noodkreet voor de arme bevolking. Hij vroeg een bedrag om voedsel in te slaan om het daarna uit te delen aan de meest behoeftigen. In deze ‘lockdown’-tijd komen vele dagloners terug van hun werk, hebben geen loon gekregen. Voor sommigen is er een grote vrachtwagen om hen te vervoeren, anderen lopen 1300 km naar huis. Er zijn al 350 pakketten uitgedeeld. Ook bereiden mensen van Dharamjaigarh eten voor de mensen die onderweg zijn naar huis en een tussenstop maken. In kort overleg met het bestuur van St. P. Vos India is besloten om gehoor te geven aan de oproep van Sudhir. De foto’s tonen het resultaat. De regering hoorde hiervan, maar verbood om foto’s te maken en de actie wereldkundig te maken. Ook heeft Sudhir nog een filmpje gestuurd om zijn dank te tonen aan Stichting Pater Vos India. Het meest geschrokken zijn wij door de onderste zin met zijn bericht, dat juni en juli het toppunt van de Coronavirus zal worden voor India. INWONERS VAN INDIA ONDERWEG NAAR HUIS OMDAT ER GEEN WERK MEER IS I.V.M. CORONA GEEN WERK BETEKEND GEEN INKOMEN RIJST, DAAL, SUIKER, OLIE, UIEN MEEL; Dagelijkse levens behoeften (Projectkosten: € 4.200,- van maart t/m december)

25 jaar Priesterfeest FR. Sudhir 18 mei on 18th May I begun 25th year as priest. Het komende jaar viert Fr. Sudhir zijn 25 jarig Priesterfeest. Om dit feestelijk jaar kracht bij te zetten en hem een cadeau aan te bieden namens Stichting Pater Vos India hebben we een donatie gedaan voor een nieuwe jeep waarmee hij zijn werk in zijn gebied van India weer goed kan volbrengen, de oude jeep was geheel aan vervanging toe. Sudhir is erg blij met zijn cadeau en dankt eenieder. Thanks for remembering and praying for me. May God Bless you all. Yours Sudhir Bara (Projectkosten: € 15.000,- )

Project: bouw muur rond de parochie Dharamjaigarh voorjaar 2020

Een verzoek voor een muur om parochie Dharamjaigarh voor bescherming waardoor het vee de gewassen niet vertrapt en als bescherming voor de inwoners van de parochie en het verkeer wat langs de school raast zodat de leerlingen veilig kunnen spelen op het plein. De muur is inmiddels klaar en de inwoners danken de sponsoren van Stichting Pater Vos India Hartelijk. (Projectkosten: € 18.745,- )

Project: Toiletgebouw weggespoeld door noodweer.

In de maand juli kregen we bericht van Fr. Sudhir dat door noodweer hun toiletvoorziening volledig was weggespoeld door het noodweer. We hebben meteen actie ondernomen om hen te steunen in de opbouw van een nieuw toiletgebouw, het resultaat ziet u op de foto’s. (Projectkosten: € 1.750,-)

Afscheid bestuurslid Jeanne Brands 19 sept.

EEN EINDE OF WAT BLIJFT…. 19 september 2020 stond al lang op de agenda, want die datum betekende : Jubileum 25 jaar Stichting Pater Vos India. Maar het betekende voor mij ook: Ik stop nu echt als bestuurslid van deze stichting. Het was de hoogste tijd om nieuwe mensen in het bestuur aan te nemen. En gelukkig die gelegenheid deed zich voor: 2 personen hebben ja gezegd; Theo van der Steen als nieuwe voorzitter en Willemien van den Brand als bestuurslid. Jaren geleden vroeg Willem Vergeer, destijds voorzitter, of ik bestuurslid wilde worden. Mijn ‘Ja’ bleef vele jaren gelden en met heel veel interesse heb ik de stichting van nabij gevolgd. Het is treffend, dat je als kleine stichting, zo ontzettend veel kunt betekenen voor die arme bevolkingsgroep in het achtergebleven gebied midden in India. Door o.a. onderwijs krijgen de kinderen meer kansen en geeft het weerslag op de hele bevolking. De India-reis met Nico, samen met Tiny Vos en Coby Lange, zelfs 4 keer, resulteerde in een beter begrijpen van deze mooie cultuurrijke bevolkingsgroep, die ondanks de grote armoede, een brede lach toont bij elke ontmoeting met dans en de muziek. Heel stil werden we bij het zien van hun manier van leven, ver lopen naar de dorpspomp om water te halen of sprokkelhout om te koken. Bewondering voor de ijver van de sterke vrouwen, die zich inzetten in z.g. ‘self-help-groups’ om de moeders wegwijs te maken in het opvoeden van de kinderen, om met weinig toch het leven kleur te geven. Mijn werk stopt, de interesse blijft, want dankzij de opvolgers gaat alles door. En daar ben ik heel dankbaar voor. Bestuur en Raad van Advies: heel veel succes en blijf je inzetten voor India. En u donateurs en belangstellenden: U bent van onschatbare waarde. Dankzij uw aandacht en steun kan de Stichting voor India doorgaan. Jeanne Brands

PATER VOS WANDELTOCHT 10 oktober 2020

De wandeltocht is heel geslaagd met mooi weer en een goede sfeer. De wandelaars waren zeer tevreden over de organisatie en blij om weer een wandeltocht te kunnen lopen. Ze kwamen uit diverse plaatsen uit heel Nederland bv; Tiel, Nijmegen, Amersfoort, NoordHolland en zelfs een bus uit Breda. De digitale voorinschrijvingen zijn goed verlopen. Er waren 433 inschrijvingen en 409 wandelaars hebben deelgenomen. Onze dank gaat uit naar eenieder die heeft meegeholpen op welke manier ook, en natuurlijk ook al onze sponsoren BEDANKT ! Corona-proof op de pauzeplaats bij Moeschakamp Schaijk. Wilt u meer weten over belastingvrij doneren, vraag onze penningmeester Nico Brands Tel. 0486-46 20 77 of Email: nlbrands@home.nl Helpt u mee om nieuwe donateurs te vinden, vertel het door!

Voor het verlenen van hulp aan de arme bevolking in India is onze Stichting afhankelijk van donateurs. Iedereen kan donateur worden door Stichting Pater Vos India te machtigen jaarlijks een bedrag van €25,- te laten incasseren van uw bankrekening. Meer mag ook. De stichting heeft een ANBI keurmerk, wat voordelen biedt bij de belasting-opgave. Nadere toelichting gewenst: wij adviseren u graag!

Bestuur : Nico Brands, Tiny van den Bogaart, Tiny Vos, Willemien van den Brand en Theo van der Steen.

Raad van Advies: Alda Lange, Wim van Druten, Ingrid van de Burgt, Coby Lange, Huub Stoltz en Henri van Hout.

AL 25 JAAR is Stichting Pater Vos actief voor India. Extra aandacht wordt gegeven aan volksgezondheid in projecten voor watervoorziening en toiletten. Onderwijs en huisvesting zijn de andere thema’s in projectaanvragen. De scholenbouw en de bouw voor ’n lerarenverblijf zijn zo belangrijk, want onderwijs brengt de bevolking een beter leven.

Wilt u meer weten over belastingvrij doneren, vraag onze penningmeester Nico Brands Tel. 0486-46 20 77 of Email: nlbrands@home.nl Helpt u mee om nieuwe donateurs te vinden, vertel het door! Voor het verlenen van hulp aan de arme bevolking in India is onze Stichting afhankelijk van donateurs. Iedereen kan donateur worden door Stichting Pater Vos India te machtigen jaarlijks een bedrag van €25,- te laten incasseren van uw bankrekening. Meer mag ook. De stichting heeft een ANBI keurmerk, wat voordelen biedt bij de belasting-opgave. Nadere toelichting gewenst: wij adviseren u graag! Bestuur : Nico Brands, Tiny van den Bogaart, Tiny Vos, Willemien van den Brand en Theo van der Steen. Raad van Advies: Alda Lange, Wim van Druten, Ingrid van de Burgt, Coby Lange, Huub Stoltz en Henri van Hout. AL 25 JAAR is Stichting Pater Vos actief voor India. Extra aandacht wordt gegeven aan volksgezondheid in projecten voor watervoorziening en toiletten. Onderwijs en huisvesting zijn de andere thema’s in projectaanvragen. De scholenbouw en de bouw voor ’n lerarenverblijf zijn zo belangrijk, want onderwijs brengt de bevolking een beter leven