JAARREKENINGEN

JAARREKENINGEN

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

Het jaar 2021 is een bijzonder jaar geworden voor onze stichting. Vooral voor onze
contactpersoon Fr. Sudhir Bara was het heel speciaal. Hij mocht en kon dit jaar zijn zilveren
priesterfeest vieren samen met zijn parochianen en zijn familie. Vanwege de pandemie was
het een jaar uitgesteld, maar nu mocht het onder bepaalde restricties wel doorgaan.
Onze stichting heeft een beroep gedaan op onze donateurs om een kleine bijdrage te doen
voor zijn feest. Dit heeft geresulteerd in een totale gift van € 4.000,00 en welk bedrag in vier
gelijke delen naar hem is overgeboekt. Het cadeau van onze stichting was het vervangen van
zijn jeep, die geheel op was en nodig aan vervanging toe was. Onze Stichting heeft een bedrag
beschikbaar gesteld van € 19.000,00 en daarvoor heeft hij een nieuwe jeep Scorpio kunnen
kopen. We hopen dat hij er vele jaren plezier van zal hebben voor zijn werk.
Water is en blijft belangrijk voor de mensen, maar er is niet altijd voldoende goed water
voorhanden. Hadden we eerst een bedrag van € 3.300,00 beschikbaar gesteld om een boorput
te maken. Deze waterput functioneert goed, maar geeft dusdanig roestwater dat het water niet
bruikbaar is voor menselijke consumptie, maar is wel te gebruiken voor de tuin. Voor goed
drinkwater is nu de oude beproefde waterput graven gekozen/. Hiervoor heeft de stichting een
bedrag beschikbaar gesteld van € 3.500,00 en hiermede is deze klus geklaard.
Fr. Sudhir Bara was eerst vicaris-generaal van het bisdom Raigarh, maar hij heeft nu gekozen
om priester te mogen zijn van een grote parochie en het is Dharamjaigarh geworden. Een
grote parochie met veel gebouwen die veel onderhoud vragen. De keuken, eetzaal en
magazijn zijn geheel versleten en aan vervanging toe en onze stichting heeft hiervoor een
flink bedrag van ca. €20.000,- beschikbaar gesteld. In 2022 zal met de bouw worden gestart.
Wel zijn de toiletten en de douche ruimten gerenoveerd.
Voor de aanschaf van een nieuwe laptop met toebehoren voor Fr Sudhir Bara is een bedrag
van € 1.500,- beschikbaar gesteld omdat de oude laptop helemaal was versleten
In verband met de ernstige Corona situatie in India heeft onze stichting een bedrag van ruim
€ 5.665,- ter beschikking gesteld voor beademingsapparatuur van een ziekenhuis in Raigarh.
Onder mooie weersomstandigheden hebben we dit jaar onze 9e wandeltocht mogen houden
met als startpunt Café-Restaurant Nieuw Schaijk en de pauzeplaats was traditioneel het
Moeschakamp. Met ruim 300 deelnemers en een bedrag van ruim € 1.887,00 kunnen we
terugkijken op een zeer geslaagde dag.
Voor de organisatie van de Pater Vos wandeltocht zijn we met de werkgroep 4 keer bij elkaar
geweest in kleine setting wat volgens de regels wel zal mogen.
Vanwege de pandemie en de strenge restricties van de overheid was het moeilijk om bij elkaar
te komen om te kunnen vergaderen. Het bestuur heeft 5 keer vergaderd , maar met de Raad
van Advies samen met het bestuur was het moeilijk. Zij zijn 2 maal bij elkaar geweest.

JAARREKENING 2021

FINANCIEEL VERSLAG 2020

Wie had er in januari 2020 kunnen bedenken wat ons allemaal te wachten zou staan. Met goede moed zijn we aan het nieuwe jaar begonnen, Het jaar waarin we ons 25 jaar bestaan zullen mogen vieren en waarbij een werkgroep al volop aan het werken is om op zaterdag 19 september, precies op de dag dat onze stichting 25 jaar geleden is opgericht, voor onze donateurs en begunstigers een mooie en informatieve dag te geven. 

Onze vertegenwoordiger in India Fr. Sudhir Bara is bereid gevonden om op die dag vanuit India aanwezig te zijn en te komen vertellen welke steun onze stichting geeft aan de beide bisdommen in India. Door de Coronamaatregelen is reizen erg aan banden gelegd en was het niet verantwoord dat Fr. Sudhir naar Schaijk kwam.

Bijzonder blij was men in India voor de steun die wij hebben gegeven voor de mensen in de parochie van Fr. Sudhir. Daar zijn veel dagloners en door de pandemie Covid 19 zijn deze mensen van de ene dag op de andere werkloos en hebben in het geheel geen inkomen en krijgen van niemand steun.

Onze stichting heeft gezien deze situatie een bedrag groot € 4.200,00 beschikbaar gesteld dat er rijst en daal gekocht kon worden om deze mensen te helpen deze moeilijke tijd door te komen.

Door hevige regenval is het toiletgebouw bestemd voor de pastorie in zijn geheel weggespoeld.

Noodzakelijk is dat er een nieuw toilet komt. Hiervoor heeft onze stichting een bedrag van 

€ 1.750,00 beschikbaar gesteld.

Doordat de koeien vrij mogen rondlopen is het nodig dat de moestuin ommuurd is zodat zij toch de groente kunnen kweken.

Verder is het noodzakelijk dat ook de kerk, pastorie en school beschermd zijn voor ongure personen van buiten. Daarom is besloten om een bedrag van € 18.745,00 beschikbaar te stellen voor de bouw van een muur rond erf en tuin.

Nu fr. Sudhir parochiepriester is van een grote parochie en dus veel meer moet reizen is hem een auto ter beschikking gesteld en de kosten hiervoor bedragen € 15,000,00.

Fr. Benedict Toppo, parochiepriester, van  de parochie Kotba is zeer geholpen met onze steun van € 500,00 voor de aankoop van zaaigoed voor zijn tuin.

Ook dit jaar hebben wij van de MOV Schaijk-Reek een mooie gift ontvangen van                                     € 1.500,00 Hiervoor onze hartelijke dank.

Onder prachtige weersomstandigheden hebben we dit jaar de Pater Vos wandeltocht kunnen realiseren. Onder leiding van de wandelsportvereniging Ons Genoegen hebben we de tocht op 10 oktober kunnen houden. De netto opbrengst was groot  € 2.035,00.

Binnen het bestuur is een wisseling gekomen. Na een periode van bijna 20 jaar heeft Jeanne Brands besloten zich terug te trekken uit het bestuur. Zij heeft dit besluit zeer overwogen genomen. In onze herdenkingsbijeenkomst van 19 september hebben we haar uitbundig bedankt voor haar tomeloze inzet en haar bijdrage voor de nieuwsbrief.

Ook de correspondentie met India was bij haar in vertrouwde handen.    

JAARREKENING 2020