Bericht van overlijden Willem Vergeer

 

 

  

Onlangs ontvingen wij het bericht dat op 28 juni 2017 in de leeftijd van 91 jaar is overleden

 

                          WILLEM VERGEER

 

Vanaf de oprichting in 1995 voorzitter van Stichting Pater Vos India en in 2015 bij zijn afscheid benoemd tot Erevoorzitter.

Wij gedenken hem met respect en wensen zijn vrouw Trees veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

Namens Bestuur en Raad van Advies van

Stichting Pater Vos India

N. L. Brands, waarnemend voorzitter

 

   WILLEM  VERGEER   1926 – 2017    BLIJVEND IN ONZE HERINNERING

Geboren op 28 maart  1926 in Zeist kreeg hij de mooie namen Willebrordus Johannes. Zijn roepnaam Wim werd later in Schaijk Willem.

Tussen de 2 wereldoorlogen in was het leven rustig, maar niet altijd gemakkelijk. Willem  beleefde een zorgeloze jeugd en ging na zijn studiejaren  aan de slag bij N.V Werkspoor in Utrecht.

Politiek lag in zijn aard, in 1962 werd hij lid van de Gemeenteraad in Utrecht en klom op tot Wethouder van deze grote stad van 1966 tot 1977.

Veel is er vergaderd, veel zaken zijn gerealiseerd. Hard is er gewerkt.

In 1971 werd hij gekozen  in de Eerste Kamer en in 1978 in het Europees Parlement. Hier begonnen de tropenjaren, vanuit Brussel en Straatsburg werd hij uitgezonden naar den vreemde. En altijd ging Trees, zijn vrouw,  als trouwe gezel met hem mee naar Suriname, Zuid-Amerika, India, Afrika. Onnoemelijk veel werk is er verzet, onderzoek, besprekingen.

Harde werkelijkheid ook,  moeilijk te beschrijven, maar die gegrift werden in zijn ziel. Soms vertelde hij later, na een diner en met een glas wijn, aan vrienden iets van deze moeilijke momenten.

Naast het politieke en drukke leven  kwamen  Willem en Trees in Schaijk op recreatiepark Heidebloem voor even geen drukte.  In café Van Lijssel (later Nieuw Schaijk) hoorden zij hier het plaatselijk nieuws  en beslisten zij  om na de pensionering zich blijvend in Schaijk te vestigen en wel op Luijtenbroek, later in de Molenaarstraat  en nog later in de Brouwerstraat.

Hier vond Willem rust, biljartte met dorpsgenoten, maakte nieuwe vrienden.

Enthousiast en nog vol energie begon Willem  in 1995 bij de oprichting van Stichting Pater Vos India als voorzitter, gemotiveerd door zijn ervaring  in ontwikkelingswerk.

Hij  wist contacten te leggen met organisaties en overheden, schreef het beleidsplan en leidde vaardig en gedreven de vergaderingen om de kleine stichting op de kaart te zetten.  Steun aan minderbedeelden was zijn grote drijfveer. Met hulp en beleid waren deze mensen te helpen.

In 2005 werd op zijn voorstel de Raad van Advies opgericht binnen het bestuur van Stichting Pater Vos India. Mooie jaren volgden, waarin veel tot stand werd gebracht.

Tien jaar later in 2015, nam Willem afscheid van deze stichting. Als dank voor zijn vele werk werd hij benoemd tot erevoorzitter en bleef geïnteresseerd.

Als mantelzorger voor zijn vrouw hoopte Willem nog vele jaren door te gaan. Op 28 juni 2017 moest hij echter definitief afscheid nemen.

Willem, dank voor je inzet en medeleven hier en in de ontwikkelingslanden voor de medemens.  Trees, veel sterkte en alle goeds.

 

Bestuur en Raad van Advies van Stichting Pater Vos India

              www.stichtingpatervosindia.nl