Voorzitter Henk Schulte plotseling overleden

Voorzitter van Stichting Pater Vos India, Henk Schulte overleed plotseling op woensdag 25 mei 2016. Wij verliezen in hem een enthousiaste en bekwame voorzitter die nog zo veel voor de stichting wilde doen.

AFSCHEID VAN HENK  SCHULTE

HENK  SCHULTE                  ZONNE GOEIE MINS

Vandaag zijn we hier samen gekomen  om afscheid te nemen van… Neen, liever gezegd  om het leven te vieren van Henk Schulte, Henk, de  man uit ons midden,  de man  die leefde, werkte, lachte en zong.

Het was zaterdag 21 mei, 10 dagen geleden,  een stralende dag. Langzaam stroomde deze zaal in de Phoenix vol. Koffie werd geschonken, plakken cake werden  aangeboden. Het werd druk  De  sfeer was vol verwachting.  Op deze doodgewone zaterdagmiddag waren KBO-leden uitgenodigd…… ‘Nog even nagenieten’  heette het programma,  een cadeau van stichting Dorpshuizen voor de 60-jarige Schaijkse KBO. Klokslag twee uur:  Henk Schulte ging het podium op. Als voorzitter van de Landerdse Dorpshuizen  sprak hij een hartelijk woord van welkom. En gaf daarna het sein aan Tiona voor hun cadeau: hun optreden. De sfeer veranderde, glimlach op de gezichten,   meedeinen op de liederen. Voorzichtig, maar steeds sterker werd er meegezongen. Henk stond in de groep en zong, zong de sterren van de hemel. Muziek doet iets in de hersenen van degene die het beoefent.                                                                                                                      In de pauze kwam Henk even naast mij zitten,  Glunderend omdat het zo goed ging. Met het oog op de komende dagen  vroeg ik hem over Stichting Pater Vos India: ‘Henk, De India-Nieuwsbrief is bijna klaar, maak jij nog het Woord van de Voorzitter?

De Voorzitter….Voorzitter van de Landerdse Dorpshuizen,  Voorzitter van Stichting Pater Vos  India. Voor beide gevraagd. Voor beide vol enthousiasme aan de slag.

Maar voor  hij hierin toestemde  en zich daadwerkelijk ging inzetten voor India  wilde hij eerst alles, maar dan ook alles  weten over Ontwikkelingswerk, over de contacten, over de manier van werken, de  projecten. Hij luisterde, hij las Nieuwsbrieven en verslagen,   hij informeerde en vroeg en dan….. Hij stemde toe,  hij deed het, werd voorzitter en hoe.     Na terugkeer van de groep reizigers aan India in januari ging hij plannen om ook een keer zelf naar India te gaan  en te ervaren hoe deze achtergestelde mensen leven.  Zo toonde hij ook volle aandacht voor EOF, Equal Opportunity Fund, ofwel Stichting Gelijke Kansen Ghana. Henk gaf zelfs van zijn eigen afscheidscadeau als huisarts in 2013 aan India en Ghana. Wat een groot hart.

Diezelfde volle aandacht en energie toonde Henk ook  voor Stichting Kansarmen Roemenië. Hij raakte zo geïnteresseerd,  dat hij met Wim Jilesen meeging naar Roemenië Meermalen zelfs. Hij  werkte mee om de vrachtwagen te laden. Gaf schouderklopjes aan de vrijwilligers in de schuur. Had zelfs een magazijn, waar hij alleen heer en meester was. Het magazijn van de medicijnen en medische hulpmiddelen.
Hij maakte contact met de huisartsen in Roemenië  
over de verdeling van die hulpmiddelen. Hij hielp en begeleidde een meisje met gehoorproblemen. Liet haar met haar moeder overkomen en begeleidde haar naar de specialisten. Diep bewogen zag hij de verschrikkelijke armoede. Beseffend dat in Roemenië,  ook een land in de EU, op deze manier met mensen wordt omgegaan, verwaarloosd  en aan hun lot overgelaten. Grote plannen werden gemaakt voor een medische praktijkruimte, met douches voor de vrijwilligers. En in de toekomst een gaarkeuken voor de allerarmste bewoners.. Toekomst voor deze mensen……

Maar….. Henk kon nog meer. Naast zijn drukke huisartsenpraktijk werd hij in 1985 lid van de Raad van Elf van Stichting Carnaval de Moeslanden. Werd zelfs in 1997 tot Prins gekozen stemde  in om Prins Hendrik d’n Twedde te worden. Bij de onthulling zette hij zijn steek met veren dwars  op zijn hoofd en toonde zich zo aan het Moesland, voordat hij  de microfoon overnam en zijn sterke wapenspreuk gaf: “Olling Schik en Gein, een hendig  medicijn’.   Beseffend dat  plezier in het leven en het samen optrekken zo belangrijk zijn. Intens genoot hij van deze taak. Zelf schreef hij:  ‘Het is stimulerend en warm om  het enthousiasme te voelen van Moeszakken en Moeszakkinnen die samen voor een prinsheerlijk gevoel zorgen’.

Ook in de jaren later bleef Henk als  lid van de Broederschap van Oud-Prinsen  Moesland trouw, bleef belangstellend,  gaf zo nodig advies aan de nieuw gekozen Prins.  Menige Prins heeft hij tijdens de Moeslandse dagen medisch bijgestaan  als het ‘Prins-zijn’ aan den lijve als zwaar werd ervaren. 

Woensdag 25 mei j.l.  de wereld kraakte....

Overal ging de telefoon,

Met  hakkelende stem spraken mensen op straat elkaar aan, Schaijk trilde in haar voegen.

Henk……, Vandaag zijn we hier samen gekomen  om afscheid te nemen

Neen,  om het leven van jou te vieren

DANK, dat jouw leven ons samenbracht.

DANK voor wie je was en wat je deed.

Henk, Jij,  de  man uit ons midden,

Jij,  de man  die leefde, werkte, zong, lachte en genoot sámen met ons.

HENK SCHULTE – JIJ :  ZONNE GOEIE M INS