Nieuwsbrief juni 2016

Secretariaat:              M.H.J. v.d. Bogaart

Adres:                     Smidse 145  5374 AJ  SCHAIJK

E-mail:                    twvdbogaart@home.nl

Bankrekeningnr:       NL42RABO 0146337573

                               St. Pater Vos India

                               Schaijk

Inschrijvingsnr:         410 85 888    K.v.K. Brabant

 Geregistreerd           ANBI             Dossiernr.     52 770

 

 NIEUWSBRIEF   JUNI 2016

 

Zij kwamen  -  werden met open armen ontvangen -   bezochten de projectplaatsen - 

en keerden vol indrukken terug

 

V.l.n.r.  Maria Peters – dochter Bregje Peters – Bisschop Kerketta –

Laura de Groot – Coby Lange – Alda Lange – Tiny Vos – Fr. Sudhir Bara

Aan de donateurs, begunstigers en belangstellenden

van Stichting Pater Vos India

 

De start van het nieuwe jaar lijkt nog maar even geleden, maar ondertussen zijn we al bijna op de helft van 2016. De dagen volgen elkaar snel op met ups en downs, met zon en regen, met dagen vol geluk en ook dagen met klein of groot verdriet.

Lid van de  Raad van Advies, Huub Stoltz,  stond heel actief op de achterkant van onze vorige Nieuwsbrief, maar brand verwoestte zijn mooie restaurant in de vroege uren van 2016.

Ook in India gaat het leven niet vanzelf. De temperatuur loopt erg op tot wel 47° C in mei en eist de tol, vooral van oudere mensen.

Maar laten we de goede dagen niet vergeten en positief blijven.  Een flinke delegatie maakte op eigen kosten de grote reis naar India (zie foto voorpagina). U leest in deze Nieuwsbrief:

hun impressies in het kort- de grote droefheid om onze voorzitter - plannen voor de wandeldag - informatie over de projecten. 

 

Bingomiddag voor India

Velen waren op 9 mei naar De Phoenix in Schaijk gekomen voor de bingomiddag. Voorzitter Henk Schulte heette de aanwezigen welkom en wenste hen veel geluk. De opbrengst was niet mis:   € 1.110,00. DANK!

 

 

Nieuw bestuurslid

Het is goed als personen zich willen verdiepen in onze stichting. Het werk moet doorgaan. Het doet ons goed u mede te delen dat  

Paul Bekkers heeft ingestemd als nieuw bestuurslid van Stichting Pater Vos India. Paul, welkom en ga met allen op pad in het voetspoor van Pater Martien Vos.

Paul is docent aan ROC de Leijgraaf

 

 

Bijzonder feit:

Onze contactpersoon in India, Fr. Sudhir Bara

mocht vorige maand herdenken dat hij 20 jaar geleden tot priester is gewijd. PROFICIAT!

Wij hopen dat hij nog vele jaren in goede gezondheid onze contactpersoon in India mag zijn.

 

 

 

 

 

 

WOORD VAN DE VOORZITTER

HENK SCHULTE * 12 – 06 – 1948 

                 25 – 05 – 2016

Deze Nieuwsbrief was klaar. Het Woord van de Voorzitter zou nog even bijgevoegd worden.

Maar …… dat even kwam niet meer. Tijdens zijn sportbeoefening hardlopen kwam plotseling het moment dat hij ons allen voortaan niet meer kan groeten, niet meer even die glimlach, zich niet meer kan inzetten voor India. Zijn overlijden heeft ons allen diep getroffen. Na de vele jaren onder het voorzitterschap van Willem Vergeer werd Henk vol enthousiasme voorzitter van Stichting Pater Vos India. Op weg naar de toekomst  schreef hij in juni 2015:

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik mezelf voor te stellen als nieuw bestuurslid  van Stichting Pater Vos India, sinds februari j.l. 

Voor mijn pensionering, twee jaar geleden als huisarts in Schaijk, heb ik al jaren met veel interesse  de activiteiten van de Stichting Pater Vos India gevolgd.  Dit ook tegen de achtergrond van mijn  belangstelling voor ontwikkelingswerk. Wat mij vooral aanspreekt  in de werkwijze van  stichting Pater Vos India is de gerichte kleinschalige en directe   manier waarop projecten in India worden ondersteund. De activiteiten zijn gericht  op onderwijs, huisvesting, volksgezondheid en waar nodig ook  vervoer. Dit alles zonder onderscheid in ras, politiek of religie. Voor het  onverdroten enthousiasme  en de inzet van bestuur en medewerkers van de stichting, heb ik de  afgelopen maanden veel respect gekregen. 

In de recente periode  is er veel discussie in onze samenleving ontstaan over de wijze waarop ontwikkelingswerk dient te worden ingevuld. Dit heeft onder andere geleid tot een totaal andere beleidsinvulling vanuit onze overheid in vergelijking met enkele jaren geleden.  Ook zijn er veranderingen in de Indiase samenleving en politiek.  Hierdoor dreigen een aantal kwetsbare gemeenschappen, met  achterstand op diverse gebieden, hun ondersteuning voor een betere toekomst, kwijt te raken. Bij dit alles blijft het belangrijk te bekijken hoe op eigentijdse wijze de noodzakelijke hulp, middels project ondersteuning, gegeven kan blijven worden.

Door mijn bestuurslidmaatschap wil  ik hier ook graag mijn steentje aan bijdragen.                                                                                          Henk  Schulte

 

 

 

Reis naar India van 13 t/m 29 januari 2016

Er was veel voorbereiding aan vooraf gegaan, want de eisen voor een visum zijn streng. Maar veiligheid staat voorop. De formulieren voor visa werden per computer ingevuld en doorgestuurd. De juiste pasfoto’s waren nodig, de  vingerafdrukken en irisscan werden in Den Haag afgenomen, en de totaalrekening lachte er niet om. Maar ieder had het er voor over en  op de 13e januari was ieder startklaar op Schiphol, vertrok de groep van zes personen  vol goede moed naar het verre land. In de nacht in het drukke Delhi werden zij door Fr. Sudhir en Sr. Sophia met twee auto’s opgehaald. Een hartelijk weerzien van goede vrienden.

                    

Vooraf was een duidelijk programma opgesteld, zodat in korte tijd veel bezoeken konden worden afgelegd. Na het geld wisselen en enkele inkopen doen stond de binnenlandse vlucht naar Ranchi gepland om dan per auto door te rijden naar het bisdom Jashpur. Bisschop Kerketta bood de reizigers gastvrijheid in het Bisschopshuis in Kunkuri. 

Interessant was het bekijken van het Project ‘Regenwater sparen’. Het regenwater van het dak van de kathedraal wordt opgevangen, verder geleid, gefilterd en daarna opgevangen in een grote put om later gebruikt te worden voor   huishoudelijk werk en  de bevloeiing van de gewassen

Bijzonder geslaagd project!

 

Op elke plaats een hartelijke welkom

Overal waar zij kwamen stonden de mensen al te wachten. Eerst de ceremonie: Handen wassen, een bloemenkrans om je hals en met zang en drums al dansend naar het centrum.

Heel indrukwekkend!

Bezichtiging in Gholeng Project ‘BIO-GAS-INSTALLATIE’ 

In de grond buiten het gebouw waren twee jaren geleden de gemetselde  bakken en de ronde vaten geplaatst. De reizigers zagen nu de gasleiding vanuit de grond naar de keuken, waar gekookt kon worden met het geproduceerde gas. Knap resultaat! Prima  gasvlam!

Ook de chulha (kleioventje met kachelpijp) zagen zij in gebruik, maar jammer genoeg op te weinig plaatsen. Enkele jaren geleden hadden Paula Peters en Anne Ganzeboom zich daarvoor sterk gemaakt, omdat de rook  naar buiten wordt afgevoerd.

 

Project ‘Dondapani kerkje dak en deuren, nu nog stukadoren/schilderen’

Binnen werd de groep getrakteerd op zang en woorden van dank

 

JAMCHUAN PROJECT AFWERKING VAN DE SCHOOL

Een mooi resultaat

De school is klaar en daarbij is een echt toiletgebouw    gecreëerd.

Bijzonder goed vooruitzicht voor de leerlingen. Nu nog de banken en tafeltjes!!! 

 

WAKA-WAKA LIGHT

Het is een solar lampje dat vele uren brandt en opgeladen wordt door het eenvoudig in de zon te leggen. Onze Stichting gaf in samenwerking met een sponsor 10 lampjes mee om te verspreiden en ook nog 7 grotere exemplaren, die behalve voor licht ook gebruikt kunnen worden om de mobiele telefoon op te laden. Fr. Sudhir toonde aan

Fr. Benedict en ook op andere plaatsen de werking van het kleine maar krachtige lampje.

Bijzonder welkom kleinood waar geen elektriciteit is.

 

DIENST WEDERDIENST

Fr. Herman Tirkey, inspecteur van het onderwijs in de bezochte gebieden, was zo blij met zijn jeep, (gefinancierd door Stichting Pater Vos) dat hij de reizigers

graag rondbracht in deze streek.

 

GINABAHAR de vertrouwde plaats van wijlen Pater Vos, is een dankbare plek om even te bezoeken. De groep  voelde zich hier zeer welkom, bezochten met bloemen het graf van Pater Vos, Bisschop Victor Kindo en Fr. Julius Kujur .

 

RAIGARH EN OMGEVING

De plaatsen van Bisschop Paul Toppo en Fr. Sudhir Bara.

Het Social Centre  VSSS in Raigarh vroeg om de financiering van de bovenverdieping en de inrich-

ting van het kantoor

Prachtig eindresultaat!

 

LAILUNGA      € 75.000,00

Op het reisprogramma stond deze plaats, waar grote plannen zijn voor uitbreiding van de  school. Allerhartelijkst was het welkom vol zang en dans.

 

 Het project gaat naar Wilde Ganzen voor  medefinanciering. Toch heeft onze stichting nog te weinig om in 3 stappen deze  grote klus te klaren. Wilt u steunen,  dan zijn we u zeer dankbaar!

Gewoon doen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROTE WANDELTOCHT op zaterdag 8 oktober 2016

Ook dit jaar gaat Stichting Pater Vos India i.s.m. Wandelsportvereniging  Ons Genoegen uit Schaijk een prachtige landelijke tocht organiseren en wel op zaterdag 8 oktober a.s. Vorig jaar was het een  fantastisch succes in de mooie omgeving. Vanaf Restaurant Nieuw Schaijk kunt u vertrekken voor de volgende afstanden: 5 km (van 09.00-14.00 uur), 10 km (van 09.00-13.00 uur), 15 km (van 08.00-13.00 uur), 25 km (van 08.00-11.00 uur). Inschrijfgeld: Volwassenen € 4,00 en kinderen t/m 12 jaar € 2,00.   Op de pauzeplaats zet onze stichting zich in voor drankjes en hapjes. Noteer deze dag alvast in uw agenda.

 

NIEUWE PROJECTEN

‘Smeden als het ijzer heet is’  zal de gedachte geweest zijn in India bij het  ontmoeten van de reizigers uit Nederland. Inderdaad, nieuwe projecten werden  meegegeven en de noodzaak was hun duidelijk.

Project 2016/ 207  De laatste afwerking van de kapel/multifunctioneel gebouw Dondapani : stukadoren en  schilderwerk                        € 1.500,00    

 

Project 2016/208: Meubilair voor Jongensschool Ginabahar     € 2.167,00

 

Project 2016/209: Meubilair voor Primary School Jamchuan     € 2.722,00

 

Project 2016/210: Kapel/Multifunct. gebouw  Pharsajungain    € 4.928,00

Dit project is voor medefinanciering doorgestuurd naar ‘Kerk in Nood’ in

Duitsland, maar negatief beoordeeld. Zo ook door de grote organisatie ’Miserior’. Op haar voorstel gaat ons verzoek nu naar ‘Missio’  in Aken.

Stichting Pater Vos India         IBAN nr:  NL42 RABO 0146 337 573

Elke Euro aan de Stichting komt ten goede aan de India projecten