Nieuwsbrief mei 2014

Secretariaat: M.H.J. v.d. Bogaart

Adres: Smidse 145

5374 AJ SCHAIJK

E-mail:twvdbogaart@home.nl

IBAN nr: NL42 RABO 0146 3375 73

St. Pater Vos India

Schaijk

Inschrijvingsnr. 410 85 888

K.v.K. Oost-Brabant

Geregistreerd: ANBI

NIEUWSBRIEF MEI 2014

TROTS OP HUN SCHOOL EN OP HUN UNIFORM

Aan de donateurs, begunstigers

en belangstellenden van

Stichting Pater Vos India

DE TOEKOMST VAN DE STICHTINGEN

Er zijn veel stichtingen in Nederland die ontwikkelingswerk steunen in

diverse landen. Een daarvan is onze Stichting Pater Vos India. In het

voetspoor van deze missionaris proberen wij zijn volk te steunen.

Er wordt hard gewerkt om de nodige gelden bij elkaar te sprokkelen om

daarmee de verschillende projectaanvragen te steunen.

Verder in deze Nieuwsbrief leest u meer daarover.

Sara Kinsbergen

In februari l.l. promoveerde Sara Kinsbergen

aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op

haar proefschrift ‘Behind the pictures’

(Achter de foto’s).

Daarin beschrijft ze de vele Nederlanders die

o.a. scholen bouwen in Ghana of weeshuizen

oprichten in India.

Deze ontwikkelingsdeskundige deed

onderzoek naar de drijfveren van

kleinschalige vrijwillige ontwikkelingsorganisaties.

Tijdens haar onderzoek, zowel

in Nederland als in Kenia en Indonesië, werd

een grote openheid aangetroffen. Met trots en blijdschap werd wederzijds

uiting gegeven aan geslaagde projecten. Maar ook de moeilijkheden bij

het realiseren van een project werden besproken.

Ze pleit ervoor om als stichting kritisch naar zich zelf te blijven kijken. Welk

doel streef je na. Professionalisering is daarbij niet nodig, omdat dat vaak

tot bureaucratie leidt. Het is een uitdaging om klein te blijven en toch een

duurzame bijdrage aan armoedebestrijding te leveren.

Onze stichting is niet groot, het donateurs bestand zou best groter mogen

zijn. We proberen met de steun die u ons geeft iets teweeg te brengen dat

de mensen van Midden-India sterker maakt in hun ‘struggle-for-life’’,

trots op datgene wat bereikt is waardoor hun armoede verbleekt.

VERRASSENDE STEUNBETUIGINGEN

De jaarwisseling en het begin van 2014 brachten veel verrassingen voor

ons. De bijdragen van vrienden, bekenden, donateurs brachten het saldo

van Stichting Pater Vos India weer omhoog. Eind 2013 waren diverse

projecten gesteund, waardoor het werk in India vans start kon gaan op

meerdere plaatsen. Het gevolg was dat de bodem van de kas van Stichting

Pater Vos duidelijk zichtbaar was.

Het doet bijzonder goed dat velen het werk van de stichting volgen en

waardering tonen door een bijdrage over te boeken.

Het is daarom van harte dat wij u danken voor al die kleine en grote

bedragen. Op deze wijze kunnen wij doorgaan met het werk voor India.

Armoedebestrijding gaat daardoor met kleine beetjes verder.

Door aandacht voor scholenbouw, lesmaterialen en onderwijs kan men

daar het peil van leven hogerop brengen en vindt het zijn weerklank in de

totale bevolking van die streek

Wees ervan overtuigd dat alle bijdragen gebruikt worden voor het

aansturen van de projecten.

Daarom: HEEL HARTELIJK DANK!

BESTUUR EN RAAD VAN ADVIES

Nadat Tiny Vos in 1990 zijn eerste reis naar India had gemaakt en daar een

bezoek had gebracht aan zijn oom Pater Martien Vos begon

langzamerhand een meer intens contact met India.

In 1995 werd de Stichting Pater Vos India leven ingeblazen bij de notaris.

In 2015 kwam de Raad van

Advies versterking bieden. Zo

gaat het werk door.

Op de foto v.l.n.r.

Ingrid van de Burgt, Alda Lange,

Doortje Bekkers, Wim van Druten

en Coby Lange. Huub Stoltz was

even afwezig door drukte in zijn

restaurant.

Enkele jaren geleden was Doortje

Bekkers na haar reis naar India

erg onder de indruk van de slechte toestand van de school in Taragarh.

Er werd alle moeite gedaan om daar

verandering in te brengen. Met

behulp van goede sponsors, o.a. Wilde

Ganzen en Rotary Schaijk – Land van

Ravenstein werd een nieuwe school

gebouwd.

Samen met penningmeester Nico

Brands kan ze terug zien op een mooi

resultaat.

Omdat de cardioloog Doortje

waarschuwde en adviseerde haar leven

op een rustiger spoor te plaatsen, zag zij

zich genoodzaakt te stoppen met haar

inzet voor India.

Voorzitter Willem Vergeer dankte haar

namens de stichting voor haar inzet

Voor India.

KONINKLIJKE

ONDERSCHEIDING VOOR HARRIE JANS

Soms zijn er in je leven plotseling bijzondere

voorvallen!

Op vrijdag 25 april 2014 ontving

Harrie Jans

een Koninklijke Onderscheiding.

Actief is hij in vrijwilligerswerk, maar

ook voor India. Trots toonde hij de

felicitatie uit India. Harrie: PROFICIAT!

PROJECTEN DIE DE AANDACHT VERDIENEN DANKZIJ U

Bouw van de CHACHA NEHRU MIDDLE SCHOOL IN BAIRDIH (Project 185)

Bouwkosten: € 25.000,00 met extra ondersteuning van € 4.700,00.

Het was een hele klus om het project te starten.

De donaties van de mensen die met ons meedenken en het belang van de

projecten inzien brengen ons op weg. De steun die wij ontvangen van al

onze weldoeners bezorgt ons dat

duwtje in de rug en zegt: ‘Doorgaan’.

Maar met al die goede bedoelingen zijn

we er nog niet. De aandacht vragen van

de grote organisatie Wilde Ganzen voor

medefinanciering is een volgende stap.

De tussenpersoon in India de heer Alex

Johnson Paul kreeg van Wilde Ganzen de opdracht een kijkje te gaan

nemen en verslag uit te brengen of de noodzaak groot genoeg was voor

een nieuwe Middle School. Het duurde even voor deze goede man echt

ging kijken. Zijn reactie was positief. En zo kon het grote bedrag van

€ 25.000,00 van Stichting Pater Vos India samen met Wilde Ganzen

overgeboekt worden naar India. En nog kon de start niet gemaakt worden.

Fr. Sudhir Bara, onze contrapersoon in India, mailde over de

moeilijkheden. Materialen die opeens stukken duurder worden,

arbeidskrachten die moeilijk te vinden zijn of op een gegeven moment

eerst thuis hun werk gaan doen op het kleine stukje grond. Hij stuurde een

verzoek om aanvullende extra ondersteuning: € 4.700,00. Onze stichting

heeft hem daarin gesteund.

Graag tonen we hier wat er gebeurde, dankzij de foto’s die Fr. Sudhir op

gezette tijden doorstuurde. Links op de foto ziet u de High School,

gebouwd na de grote geldinzameling van de Marit en Lotte in hun

examenjaar. Tegen deze school wordt de Middle School gebouwd. Op de

rechtse foto ziet u het grondwerk uitgezet:

Het metselwerk is begonnen De bouw van bovenaf gezien vordert

Betonijzer vlechten en beton storten Bovenaanzicht met de trap omhoog

Het gebouw is zo

geconstrueerd, dat er

altijd nog een

verdieping opgebouwd

kan worden.

Fr. Sudhir heeft

getoond dat hij een

echte manager is.

De veranda aan de voorzijde De achterzijde van de nieuwe school

PROJECT 185B TOILETGEBOUW IN BAIRDIH € 6.569,00

Heel veel scholen in India hebben geen toilet. De leerlingen gaan gewoon

naar buiten naar het struikgewas om hun behoefte te doen.

In het schoolplan van de Middle School was ook een toilet opgenomen.

Fr. Sudhir bracht een

beter plan: een

afzonderlijk toiletgebouw

voor de

leerlingen van alle

scholen daar in Bairdih.

Extra geld, dat onze

stichting hem stuurde,

maar een buitengewoon

goed werk.

Een voortgang in hun

sanitaire behoefte. Het

gebouw is bijna klaar.

Bovendien kon de

stichting een bedrag van

€ 1.849,00 overmaken

naar India voor de

aankoop van een

generator. Deze zal

uitkomst brengen als de

elektriciteit uitvalt en dat euvel gebeurt nogal eens.

HERFSTWANDELTOCHT SCHAIJK 11 oktober 2014

Vorig jaar werd in Schaijk de 1e Herfstwandeltocht voor Stichting Pater Vos

India georganiseerd. Het werd een groot succes. Het smaakte naar meer.

 

Ook dit jaar zijn de plannen gemaakt om opnieuw dergelijke mooie tocht uit te zetten. Opnieuw zal de Schaijkse wandelvereniging ´Ons Genoegen´haar medewerking verlenen.  Laten we hopen op een mooie zonnige ochtend op de volgende Herfstwandeltocht voor onze stichting: op zaterdag 11 oktober 2014.

Kom met velen deze tocht maken.                                                                         Noteer deze datum in uw agenda of op de kalender en vertel het andere wandelliefhebbers.

 SAMEN ZIJN WE STERk

Graag bevelen we de projecten uit India van harte bij u aan. Er is vraag

naar een hostel/internaat en een jeep en schoolmaterialen.

Met kleine bedragen bieden we grote steun.

Bestuur:

Willem Vergeer, Tiny v.d. Bogaart, Nico Brands,

Tiny Vos, Jeanne Brands

 

 

Raad van Advies:

 

Ingrid v.d. Burgt, Wim van Druten, Alda Lange,

Coby Lang en Huub Stoltz