8 oktober 2016

Het Moeschakamp leende zich weer heel goed voor de ontvangst van de wandelaars. Er was koffie en soep.
Een gezellige drukte op de pauzeplaats van het Moeschakamp
Een gezellige ontmoeting van de India reizigers met de bewoners van Kunkari

Pater Vos Tocht door de Maashorst

Pater Vos Tocht door de Maashorst 

zaterdag 8 oktober 2016

Keuze uit 4 afstanden:       5 - 10 - 15 - 25 km

Start en inschrijving:      Café-Restaurant

                                       Nieuw-Schaijk

                                       Rijksweg 46

                                       5374 RB Schaijk

                                       Tel. 0486-461294

 

Starttijden:                          25km                  8.00 - 11.00 uur

                                            15km                  8.00 - 13.00 uur

                                            10km                  8.00 - 13.00 uur

                                              5km                  9.00 - 14.00 uur

 Inschrijfgeld:     -                 € 4,00 per persoon;

                  -                       kinderen t/m12 jaar € 2,00  

                              -           Leden Wandelsportbond ontvangen korting op verzoek

Info:

Deze wandeltocht komt tot stand i.s.m. parcoursbouwer en inrichter Frits Spanjers.

De opbrengst is bestemd voor Stichting Pater Vos India t.b.v.  scholing van kansarme   -       kinderen in India

Voor meer informatie:

Website Stichting Pater Vos India: www.stichtingpatervosindia.nl

Dhr Nico Brands,               tel. 0486-462077;    e-mail: nlbrands@home.nl

Dhr.Tiny van den Bogaart, tel. 0486-462009;    e-mail: twvdbogaart@home.nl

Wandelcomite Ons Genoegen:  www.wandelsportverening ons genoegen Schaijk 

Deelnemers melden zich bij het startbureau

 

 

Een gezellige drukte op het startbureau in restaurant Tielemans te Schaijk alwaar we heel gastvrij worden onthaald.
De poster van de Wilde Ganzen geflankeerd door de vlag van onze Stichting en de poster van de wandeltocht
De koffie lieten de wandelaars zich goed smaken
Gertwin Vissers zorgde voor gezellige muziek op de pauzeplaats
De opbrengst van deze wandeltocht was heel goed. Dankzij de 420 deelnemers, hebben we een opbrengst gehaald van € 1.863,00. Hartelijk dank aan alle wandelaars, maar zeker ook aan de wandelsportvereniging Ons Genoegen uit Schaijk die deze tocht samen met onze Stichting mogelijk hebben gemaakt.