Bouw en uitbreiding middle school Lailunga

De bestaande school wordt uitgebreid met Nieuwbouw
De uitbreiding is te zien aan de blauw grijze wand aan de bovenkant van de school