Nieuwsbrief mei 2012

Nieuwsbrief mei 2012

Secretariaat:         M.H.J. v.d. Bogaart

Adres:                    Smidse 145

                              5374 AJ  SCHAIJK

E-mail:                   twvdbogaart@home.nl

Bankrek. nr:          1463.37.573

               St. Pater Vos India

                              Schaijk

                              Inschrijvingsnr.                       
                              K
.v.K. Brabant
 41085888
                              Geregistreerd:     ANBI                                     

                                                             

                              NIEUWSBRIEF  MEI  2012

    

 

WOORD VAN DE VOORZITTER

 

Het z.g. Catshuis overleg heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat Ontwikkelingssamenwerking tijdens een periode van bezuinigingen onder grote druk komt te staan.

Wij mogen en kunnen deze ontwikkeling niet voor kennisgeving aannemen. Het gaat niet over de vraag óf maar hóe wij hulp kunnen bieden aan de arme landen in de wereld.

 

Zowel overheid instanties als het particulier initiatief dienen zich met dit vraagstuk bezig te houden opdat de motivatie voor hulpverlening behouden blijft.

 

Stichting Pater Vos India geeft duidelijk voorkeur aan kleinschaligheid met betrekking tot de beoordeling van projectaanvragen. Onderwijs en scholing zijn belangrijke doelstellingen bij het te voeren beleid en de bestrijding van de onderontwikkeling. Vooral het laatste verdient grote prioriteit.

 

In India gaan 44 miljoen kinderen niet naar de basisschool en maken nog eens 55 miljoen jongens en meisjes die niet af.

 

Helaas vindt ook in India op grote schaal kinderarbeid plaats en de uitbanning hiervan verdient topprioriteit. Wereldwijd wordt geschat dat in India ongeveer 100 miljoen kinderen tussen de 6 en 14 jaar nooit of maar af en toe naar school gaan!

 

Onze stichting probeert een bijdrage te leveren ten aanzien van huisvesting voor goed onderwijs. In de afgelopen jaren mochten met financiële hulp onzerzijds onderwijsinstellingen worden gerealiseerd.

 

Uw hulp is daarbij van bijzonder grote waarde! Het aantrekken van bijvoorbeeld nieuwe donateurs kan van bijzondere betekenis zijn.

 

Willem Vergeer

 

 

 

WATER EN SANITAIR IN INDIA

 

De behoefte aan schoon drinkwater en sanitair blijft belangrijk. Kijken we naar India, dan weten we dat, zeker in de binnenlanden, veel  vrouwen flinke afstanden moeten afleggen om drinkwater te halen.  Sanitair is vaak ver te zoeken.

In het tijdschrift van Ontwikkelingssamenwerking ‘ONE  WORLD  - BE PART OF IT ‘  wordt het thema behandeld:  - WC voor iedereen : EEN GROTE BOODSCHAP-.  Het volgende plaatje van de wereldkaart geeft het percentage inwoners per land dat toegang heeft tot goede sanitaire voorzieningen’.

 

                                                                                              Bron: UNICEF /WHO

Daaruit blijkt dat zelfs minder dan de helft van de mensen in India  goede sanitaire voorzieningen heeft. Geschat wordt dat elk jaar 1,8 miljoen mensen sterven door gebrek aan schone toiletten en goede sanitaire voorzieningen. Wereldwijd hebben 2,6 miljard mensen geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen, waarvan 1,1 miljard helemaal geen wc binnen bereik hebben.

Jaren geleden kon onze stichting voldoen aan het verzoek uit India om toiletten voor de school in Bardih en later ook voor  Tapkara.   

 

MULTIFUNCTIONELE  HAL  IN  LARIPANI    € 25.000,-

    

Materiaal is gebracht

Het project was naar Stichting Pater Vos India gestuurd, die op haar beurt Wilde Ganzen en het NCDO vroeg voor medefinanciering. Het duurde even, zeker toen Wilde Ganzen iemand uit India de opdracht gaf een beoordeling te geven over de locatie, de opdrachtgevers en de behoefte. Een goed plan, maar de man in India nam veel wachttijd om een kijkje te gaan nemen. (Dat is India, daar leer je geduld hebben).

Toen het eenmaal rond was, kon de start gemaakt worden. De materialen liggen klaar, de fundering wordt gestort en de betonijzeren kolommen zijn klaar voor het maken van de pilasters.

Er wordt hard gewerkt. Een probleem komt zich opdringen als er gebrek aan water is. In het volgende artikel kunt u daarover lezen. En nu…Het werk gaat full speed door.  In juni hoopt men klaar te zijn.

 

 

PROJECT WATERPUT LARIPANI       Kosten € 2.100,-

Wat doe je als je volop aan de nieuwbouw van een multifunctionele hal bezig bent en het water raakt op. Die vraag kwam uit India.

Fr. Sudhir stond voor een moeilijk geval. Het project voor de multifunctionele hal was goed gekeurd, ook door Wilde Ganzen en NCDO voor medefinanciering. Het bedrag was overgemaakt en ter plekke in India ontvangen, de bouw was gestart en dan: Laripani  is afhankelijk van de regenval, putten raken droog. Geen water meer !!! Wat doe je als stichting als die situatie zich voordoet? Leg je de bouw dan maar stil tot er na de moesson weer genoeg water is? Nee, dan laat je de penningmeester rekenen hoe groot de steun kan zijn om een waterput aan te boren. Je vraagt als stichting aan Fr. Sudhir: wat gaat het kosten als je op zulke grote afstand de machines laat komen om water aan te boren, deze aan het werk laat gaan en hopen op resultaat. Fr. Sudhir is bekend met het aanboren van water. Hij vraagt Fr. Benedict, de directeur van het Sociaal Centrum, naar Laripani te gaan en te onderzoeken waar de beste plek is om te boren. Fr. Benedict heeft n.l. de gave om als wichelroedeloper de waterplek aan te wijzen. In korte tijd wordt alle informatie doorgegeven. Kosten machinewerk     2.100,-  Akkoord, het geld wordt overgemaakt,  afspraken worden gemaakt. Machines gaan op weg, oponthoud op de lange weg erheen, dan aan het werk. Onder grote belangstelling volgen de leerlingen van de school het reuzenwerk. En dan het resultaat:  water!!          

Fr. Benedict komt het water inspecteren. En zo kan het werk op de bouw doorgaan. De hitte:  40° C is het nu al. Metselwerk moet wel nat gehouden worden om krimp-scheuren te voorkomen. Het werk vlot! 

DANK  AAN U!!

OOK EEN POMP IN JAGDAMPUR    Kosten    1.530,-

De vrouwen in het dorp Jagdampur moeten ver lopen om water te halen. Fr Edmon Bara, de secretaris van het bisdom Jashpur, zette zich in voor dit dorp en vroeg de stichting hierbij om steun.

Uit de bijdrage van de donateurs van Stichting Pater Vos India is hierin tegemoet gekomen en op 4 mei l.l. is geboord, gezwoegd en gedre-ven gewerkt. Zo kunnen de mensen van Jagdampur dichterbij water halen. Een prachtig resultaat, waaraan u heeft meegewerkt. DANK U !  

   

MULTIFUNCTIONELE   HAL  IN  LUXMIPUR  IS   KLAAR

Dank zij uw donatie, de medefinanciering door Wilde Ganzen en de  bijdrage van de bevolking daar is de hal klaar.  Luxmipur dankt u!

 

DE  CHULHA  OFWEL  HET KLEIOVENTJE MET  SCHOORSTEENPIJP

Hoe maak je mensen in India nieuwsgierig naar een ontwerp van een nieuw soort kleioven. In elk huis op het platteland zijn ze: de kacheltjes op de grond, twee gaten van boven voor de pannen en een gat aan de voorzijde om het brandhout in te steken.

Philips Design had samen met enkele personen uit India een nieuw ontwerp gemaakt, waarbij de rook niet meer vrijkomt in het huis maar door de pijp naar buiten wordt geleid. Bovendien is minder brandhout nodig.

Vorig jaar gingen drie Nederlandse studenten voor hun stage naar Raigarh en bouwden met behulp van de aangekochte mallen de eerste chulha volgens het ontwerp

Het was nog uitproberen, mallen vullen, elk onderdeel in het water, hoe lang en hoe lang drogen, het in elkaar zetten, hoe maak je de kachelpijp, waar haal je het materiaal: Een gigantische klus. Doorgaan – niet opgeven – denken – de Indiase technische man opdracht geven en aanvuren. Resultaat: het lukt!      

In diverse huizen wordt al met de chulha gewerkt!                     

 

BEREIKTE RESULTATEN EN NIEUWE AANVRAGEN

 

Multifunctionele Hal Luxmipur:                                                            
                                                                                                                       
€ 6.762,00

Sinds  1996 heeft de bevolking jaarlijks bijgedragen                         € 7.966,00

De bouw is klaar. Foto’s met dankbrief ontvangen

 

Waterpomp  in Laripani:                                                                          €2.100,00

Project is geslaagd. Verslag en foto’s ontvangen

 

Waterpomp in Jagdampur                                                                      € 1.530,00

Project is geslaagd. Foto’s ontvangen, verslag volgt

 

Computers voor Eng. Medium School Jabla, Tapkara                     € 3.500,00

Het bedrag is overgemaakt, nu nog gevraagd om verslag en foto’s

 

Projectaanvraag Chacha Nehru School Bairdih                               € 25.000,00

Aanvankelijk was gevraagd om de restauratie van de oude basisschool. Na overleg is de aanvraag omgezet in een project voor algehele  nieuwbouw. Jaren geleden (project 2007 )  is  door de grote inzet van Marit de Looijer en Lotte School de High School in Bairdih gebouwd.

En nu? Krijgen we als stichting dit grote bedrag bij elkaar?

De Zusters Dominicanessen in ons land hebben al een aanzet gegeven. Voor hen is onderwijs altijd belangrijk geweest. Helpt u ook mee?

Heeft u Stichting Pater Vos India

machtiging gegeven tot incasso van uw donatie

dan heeft dat intussen plaats gevonden.

HARTELIJK DANK !

 

Staat u niet vernoemd op de lijst van vaste donateurs,

maar wilt u de projecten van Stichting Pater Vos steunen:

Bankrekening nr. 14.63.37.573

t.n.v. St. Pater Vos India

Schaijk

Uw bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de projecten

Bestuur:                                  Willem Vergeer, Tiny v.d. Bogaart, Nico Brands,

     Tiny Vos, Jeanne Brands

Raad van Advies: Doortje Bekkers, Ingrid v.d. Burgt, Wim van   Druten, 

      Alda Lange, Coby Lange,Gerry v.d. Ven, Huub Stoltz