Stichting Pater Vos India

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING PATER VOS INDIA       IN  HET  VOETSPOOR VAN …..

 

Pater Martien Vos werd op 27 december 1907 geboren in Schaijk. Na het volgen van een opleiding tot Jezuïet in België, vertrok hij in december 1932 naar India. Hij deed jarenlang pastoraal werk en spande zich in op het gebied van onderwijs en welzijn in het bisdom Raigarh in centraal India. Slechts één keer is hij naar Nederland terug te komen om een bezoek te brengen aan zijn geboorteplaats en zijn familie.

In 1991 vierde Pater Martien Vos zijn Gouden Priesterfeest. Als blijk van waardering voor het werk dat hij al die jaren voor de mensen in India deed, werd in zijn geboorteplaats Schaijk geld ingezameld.

Tiny Vos, een neef van Pater Martien Vos, nam de taak op zich om naar India te reizen om persoonlijk het cadeau te overhandigen. Onder de indruk van de armoede en het prachtige werk van zijn oom, keerde Tiny Vos vol verhalen terug in Schaijk. Zijn ervaringen vormden de basis van een structurele ondersteuning van de mensen in het bisdom Raigarh. In 1995 werd ‘Stichting Pater Vos India’ in het leven geroepen.

 

Het  bestuur  van  deze  Stichting bestaat nu uit:

 Theo van der Steen                       voorzitter

Tiny van den Bogaart                   secretaris

Nico Brands                                    penningmeester

Tiny Vos                                          bestuurslid                                      
Jeanne Brands-Peeters                bestuurslid

 

OP  DE  BRES  VOOR  INDIA        

De deelstaat Chhattisgarh is het centrale deel van het Subcontinent India. Een groot deel van de mensen daar behoort tot de Adivasi, de oorspronkelijke bevolking. Een stam daarvan zijn de Oraons met een traditionele levenswijze en een godsdienst waarin de verering van de natuur en de voorouders centraal staat.

De Oraons leefden eeuwenlang geïsoleerd van de rest van India. Toen de Engelsen grote delen van India bezetten, bleef het gebied van de Oraons onder bestuur van de Durbar (Indiase koning). Enerzijds was dat gunstig, omdat de cultuur van de Oraons niet werd aangetast door de Engelsen, anderzijds konden de Oraons niet profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. 

    

In 1845 bereikten de eerste missionarissen  (Jezuïeten uit België) het leefgebied van de Oraons. Al snel werd grote vooruitgang geboekt op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Veel Oraons bekeerden zich tot het christendom. Er is een grote vooruitgang in de ontwikkeling. Tegenwoordig worden alle functies vervuld door de Oraons zelf. De deelstaat Madhya Pradesh is enkele jaren geleden gesplitst in Chhattisgarh en Madhya Pradesh.  

 

HET   DOEL  VAN  DE  STICHTING  EN  DE  CONTACTEN

 

Stichting Pater Vos India heeft ten doel ondersteuning en hulpverlening  vooral op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en watervoorziening aan de bevolking in de deelstaat Chhattisgarh en voornamelijk aan de twee bisdommen/ districten aldaar.

Het vroegere bisdom Raigarh is in 2006 gesplitst in:

- Het bisdom Jashpur met Kunkuri als centrale stad. Dit is het oudste   gedeelte met een nieuwe naam

- Het bisdom Raigarh met Raigarh als centralestad. Dit is het veel dunner bevolkte deel. De verdeling is gemaakt op grond van  de gevestigde districten. De contacten verliepen middels Pater Martien Vos, waarbij op vaste tijden vanuit Schaijk een bedrag werd verstuurd voor hulp aan zijn mensen.

Als vervolg daarop werd na het overlijden van Pater Martien Vos het contact voortgezet via zijn inlandse opvolger Fr. Julius Kujur, die tweemaal naar Nederland kwam.  

Helaas overleed Fr. Julius in 1997 na een tragisch ongeval.  Tijdens een later bezoek aan India leerde Tiny Vos in dezelfde streek Fr. Sudhir Bara kennen. Hij werd de nieuwe contactpersoon en is reeds meermalen naar Nederland gekomen, waarbij telkens verslag wordt  gedaan wat er is bereikt.

 

ER  IS  AL  VEEL  BEREIKT - HOE   VERDER

Het doel van Stichting Pater Vos India is en blijft de bevolking hulp en steun te bieden in haar ‘struggle for life’. De mensen bepalen zelf waar  dringend behoefte aan is. Het gaat hier om kleinschalige projecten in ontwikkelingssamenwerking. Bij ontvangst wordt het project bestudeerd en vaak doorgestuurd naar Wilde Ganzen met het verzoek tot medefinanciering. Vele projecten vonden hun weg naar grote instanties zoals Wilde Ganzen, NCDO, Vastenaktie/Cordaid en zelfs Unesco heeft eens de medefinanciering gedaan. De stichting is te klein om grote bedragen te financieren. Rotary Schaijk – Land van Ravenstein gaf grote steun tot het realiseren van een nieuwe school in Taragarh. Van elk project wordt een eindverslag gevraagd, zowel in woord als in foto’s. Daarna worden de donateurs op de hoogte gebracht van de voortgang van de projecten

 

HOE  KUNT  U  ONS  HELPEN

Voor het verlenen van hulp aan de Indiase bevolking is Stichting Pater Vos India afhankelijk van donateurs. U kunt donateur worden door jaarlijks een bedrag van € 25,00 over te maken aan de Stichting. Meer mag natuurlijk ook. De Stichting heeft een ANBI keurmerk, wat voordelen biedt bij de belastingopgave. Door middel van de Nieuwsbrief houdt de Stichting u op de hoogte van de gang van zaken.                                                             

 

Als u nadere toelichting wenst dan adviseren wij u graag!

 

Secretariaat:       M.H.J. v.d. Bogaart                         Bankrekening

                              Smidse 145                                          Rabobank

                              5374 AJ  SCHAIJK                                NL42RABO 0146 337 573

                              Tel. 0486 – 46 20 09                          t.n.v. Stichting Pater Vos India

                              E-mail: twbogaart@gmail.com       SCHAIJK

De hierboven te lezen tekst staat afgedrukt op een folder welke bij het secretariaat verkrijgbaar is.