Nieuwe watervoorziening in de parochie Jamchuanuan

Nieuwe waterpompinstallatie in Jamchuan

Een goede en zuivere watervoorziening is voor iedereen van groot belang ook in India.'Dus zowel voor de gezinnen als voor de leerlingen van de school.

Van de parochiepriester van Jamchuan Fr. Arvind Ekka kregen wij het verzoek of het mogelijk zou zijn dat wij de door hun gewenste waterput zouden willen en kunnen financieren. Na overleg binnen het bestuur en op advies van de leden van de Raad van Advies is begin dit jaar het gevraagde bedrag van € 2,516,00 overgeboekt met het verzoek om dit bedrag te bestemmen voor het boren van de waterput. Na enkele maanden kregen we al bericht dat het slaan van de pomp was gelukt en dat ze nu voldoende en goed water hebben voor zowel de school als voor de gezinnen van het dorp. Op de bij gevoegde foto's is te zien hoe de pomp wordt geslagen en dat deze nu water geeft.

Van de parochiepriester hebben we een brief gekregen waarin onze Stichting van harte wordt bedankt voor de steun die zij van ons hebben mogen ontvangen.