GEBEURTENISSEN IN DE AFGELOPEN 25 JAAR

NIEUWE VOORZITTER

Bestuurslid Theo van der Steen is officieel tot voorzitter benoemd tijdens onze 25 jarig bestaan van Stichting Pater Vos in september 2020. Bij deze wensen wij Theo succes toe in het vervullen van deze taak.

Theo spreekt het erg aan dat de stichting betrokken is bij de armsten der armen en we hen ter plekke, via onze goede contacten ter plaatse, de juiste ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast vind hij het hartverwarmend te zien met welk enthousiasme er binnen de stichting samen gewerkt wordt. 

========================================

AFSCHEID VAN BESTUURSLID JEANNE BRANDS SEPTEMBER 2020

EEN EINDE OF WAT BLIJFT….
19 september 2020 stond al lang op de agenda, want die datum betekende : Jubileum 25
jaar Stichting Pater Vos India.
Maar het betekende voor mij ook: Ik stop nu echt als bestuurslid van deze stichting.
Het was de hoogste tijd om nieuwe mensen in het bestuur aan te nemen. En gelukkig die
gelegenheid deed zich voor: 2 personen hebben ja gezegd; Theo van der Steen als nieuwe
voorzitter en Willemien van den Brand als bestuurslid.
Jaren geleden vroeg Willem Vergeer, destijds voorzitter, of ik bestuurslid wilde worden. Mijn
‘Ja’ bleef vele jaren gelden en met heel veel interesse heb ik de stichting van nabij gevolgd.
Het is treffend, dat je als kleine stichting, zo ontzettend veel kunt betekenen voor die arme
bevolkingsgroep in het achtergebleven gebied midden in India. Door o.a. onderwijs krijgen
de kinderen meer kansen en geeft het weerslag op de hele bevolking.
De India-reis met Nico, samen met Tiny Vos en Coby Lange, zelfs 4 keer, resulteerde in een
beter begrijpen van deze mooie cultuurrijke bevolkingsgroep, die ondanks de grote
armoede, een brede lach toont bij elke ontmoeting met dans en de muziek.
Heel stil werden we bij het zien van hun manier van leven, ver lopen naar de dorpspomp om
water te halen of sprokkelhout om te koken. Bewondering voor de ijver van de sterke
vrouwen, die zich inzetten in z.g. ‘self-help-groups’ om de moeders wegwijs te maken in het
opvoeden van de kinderen, om met weinig toch het leven kleur te geven.
Mijn werk stopt, de interesse blijft, want dankzij de opvolgers gaat alles door. En daar ben ik
heel dankbaar voor.
Bestuur en Raad van Advies: heel veel succes en blijf je inzetten voor India.
En u donateurs en belangstellenden: U bent van onschatbare waarde. Dankzij uw aandacht
en steun kan de Stichting voor India doorgaan.

Jeanne Brands

 

=======================================

PLOTSELING OVERLIJDEN VOORZITTER HENK SCHULTE 6 maart 2017

AFSCHEID VAN HENK  SCHULTE

HENK  SCHULTE                  ZONNE GOEIE MINS

Vandaag zijn we hier samen gekomen  om afscheid te nemen van… Neen, liever gezegd  om het leven te vieren van Henk Schulte, Henk, de  man uit ons midden,  de man  die leefde, werkte, lachte en zong.

Het was zaterdag 21 mei, 10 dagen geleden,  een stralende dag. Langzaam stroomde deze zaal in de Phoenix vol. Koffie werd geschonken, plakken cake werden  aangeboden. Het werd druk  De  sfeer was vol verwachting.  Op deze doodgewone zaterdagmiddag waren KBO-leden uitgenodigd…… ‘Nog even nagenieten’  heette het programma,  een cadeau van stichting Dorpshuizen voor de 60-jarige Schaijkse KBO. Klokslag twee uur:  Henk Schulte ging het podium op. Als voorzitter van de Landerdse Dorpshuizen  sprak hij een hartelijk woord van welkom. En gaf daarna het sein aan Tiona voor hun cadeau: hun optreden. De sfeer veranderde, glimlach op de gezichten,   meedeinen op de liederen. Voorzichtig, maar steeds sterker werd er meegezongen. Henk stond in de groep en zong, zong de sterren van de hemel. Muziek doet iets in de hersenen van degene die het beoefent.                                                                                                                      In de pauze kwam Henk even naast mij zitten,  Glunderend omdat het zo goed ging. Met het oog op de komende dagen  vroeg ik hem over Stichting Pater Vos India: ‘Henk, De India-Nieuwsbrief is bijna klaar, maak jij nog het Woord van de Voorzitter?

De Voorzitter….Voorzitter van de Landerdse Dorpshuizen,  Voorzitter van Stichting Pater Vos  India. Voor beide gevraagd. Voor beide vol enthousiasme aan de slag.

Maar voor  hij hierin toestemde  en zich daadwerkelijk ging inzetten voor India  wilde hij eerst alles, maar dan ook alles  weten over Ontwikkelingswerk, over de contacten, over de manier van werken, de  projecten. Hij luisterde, hij las Nieuwsbrieven en verslagen,   hij informeerde en vroeg en dan….. Hij stemde toe,  hij deed het, werd voorzitter en hoe.     Na terugkeer van de groep reizigers aan India in januari ging hij plannen om ook een keer zelf naar India te gaan  en te ervaren hoe deze achtergestelde mensen leven.  Zo toonde hij ook volle aandacht voor EOF, Equal Opportunity Fund, ofwel Stichting Gelijke Kansen Ghana. Henk gaf zelfs van zijn eigen afscheidscadeau als huisarts in 2013 aan India en Ghana. Wat een groot hart.

Diezelfde volle aandacht en energie toonde Henk ook  voor Stichting Kansarmen Roemenië. Hij raakte zo geïnteresseerd,  dat hij met Wim Jilesen meeging naar Roemenië Meermalen zelfs. Hij  werkte mee om de vrachtwagen te laden. Gaf schouderklopjes aan de vrijwilligers in de schuur. Had zelfs een magazijn, waar hij alleen heer en meester was. Het magazijn van de medicijnen en medische hulpmiddelen.
Hij maakte contact met de huisartsen in Roemenië  
over de verdeling van die hulpmiddelen. Hij hielp en begeleidde een meisje met gehoorproblemen. Liet haar met haar moeder overkomen en begeleidde haar naar de specialisten. Diep bewogen zag hij de verschrikkelijke armoede. Beseffend dat in Roemenië,  ook een land in de EU, op deze manier met mensen wordt omgegaan, verwaarloosd  en aan hun lot overgelaten. Grote plannen werden gemaakt voor een medische praktijkruimte, met douches voor de vrijwilligers. En in de toekomst een gaarkeuken voor de allerarmste bewoners.. Toekomst voor deze mensen……

Maar….. Henk kon nog meer. Naast zijn drukke huisartsenpraktijk werd hij in 1985 lid van de Raad van Elf van Stichting Carnaval de Moeslanden. Werd zelfs in 1997 tot Prins gekozen stemde  in om Prins Hendrik d’n Twedde te worden. Bij de onthulling zette hij zijn steek met veren dwars  op zijn hoofd en toonde zich zo aan het Moesland, voordat hij  de microfoon overnam en zijn sterke wapenspreuk gaf: “Olling Schik en Gein, een hendig  medicijn’.   Beseffend dat  plezier in het leven en het samen optrekken zo belangrijk zijn. Intens genoot hij van deze taak. Zelf schreef hij:  ‘Het is stimulerend en warm om  het enthousiasme te voelen van Moeszakken en Moeszakkinnen die samen voor een prinsheerlijk gevoel zorgen’.

Ook in de jaren later bleef Henk als  lid van de Broederschap van Oud-Prinsen  Moesland trouw, bleef belangstellend,  gaf zo nodig advies aan de nieuw gekozen Prins.  Menige Prins heeft hij tijdens de Moeslandse dagen medisch bijgestaan  als het ‘Prins-zijn’ aan den lijve als zwaar werd ervaren. 

Woensdag 25 mei j.l.  de wereld kraakte....

Overal ging de telefoon,

Met  hakkelende stem spraken mensen op straat elkaar aan, Schaijk trilde in haar voegen.

Henk……, Vandaag zijn we hier samen gekomen  om afscheid te nemen

Neen,  om het leven van jou te vieren

DANK, dat jouw leven ons samenbracht.

DANK voor wie je was en wat je deed.

Henk, Jij,  de  man uit ons midden,

Jij,  de man  die leefde, werkte, zong, lachte en genoot sámen met ons.

HENK SCHULTE – JIJ :  ZONNE GOEIE M INS

 

=======================================

23 november 2015

AFSCHEID Willem Vergeer ALS VOORZITTER  

BENOEMING Henk Schulte ALS VOORZITTER

Op 23 november nam Willem Vergeer officieel afscheid als voorzitter van de Stichting Pater Vos India en werd benoemd tot erevoorzitter. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor de armen van Midden India. Na zijn werkzaamheden als wethouder van Utrecht, lid van de Tweede Kamer en als Europarlementarier. Willem en Trees kregen hartelijke woorden van dank. De heer Henk Schulte is de opvolger geworden als voorzitter van Stichting Pater Vos India ONZE ERE-VOORZITTER WILLEM VERGEER IS OP 28 JUNI 2017 OVERLEDEN

=========================================

FILM VAN LANDERD TV OVER 20 JAAR STICHTING PATER VOS
20 JAAR STICHTING PATER VOS september 2015

=========================================

PATER VOS OP BEZOEK IN SCHAIJK IN 1963
FILM VAN WEBTV, WAARVOOR DANK.