LAATSTE NIEUWS

COMPLEET ADRES = FR. SUDHIR BARA C.A. DHARAMJAIGARH - P.O. DHARAMJAIGARH - 496 116 DIST. RAIGARH (C.G.) INDIA

ZILVEREN PRIESTER  JUBILEUM SUDHIR  BARA   IN INDIA

De naam Sudhir Bara klinkt voor velen in Schaijk en Reek niet vreemd in de oren.

Hij is de contactpersoon tussen de Stichting Pater Vos India en de districten Raigarh en Jashpur in Midden India.

De 25-jarige Stichting is de jaren na het overlijden van de Schaijkse missionaris Martien Vos contact blijven houden met het vroegere werkgebied van Pater Vos en daarom zijn naam gegeven aan de stichting.

 Het doel van deze stichting is, in het voetspoor van Martien Vos, de arme bevolking van dat ver afgelegen gebied te blijven steunen op velerlei gebied.

In de reizen naar die streek werd gezocht naar iemand die contactpersoon kon zijn tussen de bevolking daar in India en de mensen hier in Nederland, het thuisland van Pater Vos.

Toen Tiny Vos de jonge priester Sudhir Bara ontmoette vroeg hij hem: Wij willen jullie  helpen, wil jij de contactpersoon worden voor de Schaijkse Stichting. Sudhir was verbaasd en antwoordde: Ik kan best voor mijzelf zorgen, want ik ben nog jong, ik heb geen hulp nodig’. Toen Tiny enkele dagen later opnieuw zijn vraag stelde, antwoordde Fr. Sudhir:

 ‘Oké, maar ik weet niet wat dat inhoudt’.

 

Wie is die Fr. Sudhir Bara

Hij werd geboren op 4 april 1965  in de kleine plaats Ambatoli  (Op zijn schoolpapieren staat als geboortedatum: 6 april 1968).

Zijn vader was hoofdcatechist en helper van de missionaris in die plaats  Pater Albert Limpens, een bijzonder actieve Belgische missionaris, die zelfs een weg aanlegde van de parochie naar andere dorpen. Deze missionaris raadde de Vader van Sudhir aan hem priester te laten worden.  Pater Limpens werd een voorbeeld voor de jonge Sudhir.

 

Opleiding

In 1973 ging Sudhir naar de lagere school en volgde daarna de hoogste klassen in de plaats Bardih. Daarna volgde de Apostolische School als voorbereiding op zijn priesteropleiding.      Omdat het gezin Bara zo ver van de school afwoonde ging Sudhir in zijn jonge jaren te voet dat flinke stuk en leerde onderweg wat als studie was opgegeven. Soms ging hij een poos langs de zandweg zitten om te studeren, want thuis was er geen eigen slaapkamer met een bureau en een lamp. Het enige olielampje ging in de grote ruimte waar gekookt en gegeten  werd.

Van 1985 startte hij zijn Priesteropleiding in Shillong (Meghalaya), gelegen in het Noord-Oosten van India en wordt door het aangename klimaat daar ook wel genoemd  ‘Schotland van het Oosten’.  Door ijver en volharding in zijn studiejaren werkte Sudhir naar zijn wijding.

 

Priesterwijding 18 mei 1996 met de themaspreuk : “Weid mijn schapen”

Zijn ouders waren heel trots op Sudhir. Groot feest geven kon niet, want daar was eenvoudig geen geld voor. Vol goede moed startte Sudhir zijn werk in de plaats Musgutri, waar hij de assistent werd van de plaatselijke pastoor. Vervolgens kwam hij in de grotere plaats Gholeng, werd daarna Parochiepriester en Directeur van de school in Kharsia. Deze school

van Sudhir Bara  kreeg de aandacht van bewoners in die streek. Ook niet-katholieken kozen voor de school in Kharsia, die van 50 leerlingen groeide uit tot een school met een verdieping er boven en zelfs 1000 leerlingen. Op verzoek van Sudhir heeft Stichting Pater Vos India vaak een beroep gedaan op de bewoners van Schaijk en omgeving voor alle soorten ondersteuning. Zelfs de Middelbare School van Uden heeft daarvoor een Kerstactie georganiseerd en grote dienst bewezen. Ook de Schaijkse Marit de Looijer en Lotte School, leerlingen Middelbare School in Oss organiseerden met hun school een Benefiet Concert om geld in te zamelen voor deze school in India.

 

Vicaris Generaal in Raigarh

De manier van werken van Sudhir Bara kreeg ruime aandacht. Ook de Bisschop van het nieuw gevormde Bisdom Raigarh wist het en benoemde Sudhir tot Vicaris Generaal van het bisdom.

Projecten die  werden opgesteld als ontwikkelingswerk kreeg  Sudhir ter begeleiding, waaronder scholenbouw, schoolmaterialen, bouw van een hostel/internaat of multifunctioneel gebouw, waterput,  grote muur.

Voor dergelijke projecten zocht Sudhir steun in Nederland bij Stichting Pater Vos India, die op haar beurt voor grote projecten medefinanciering zocht bij grote organisaties, zoals NCDO, Cordaid,  Edukans en Wilde Ganzen.

Dat vroeg veel administratief werk, zowel van de Stichting als van Sudhir door  controle en verantwoording voor de geleverde financiering. Dit was ook bedoeld om corruptie te voorkomen.   

 

Pastoor en Deken van Dharamjaigarh

Sinds vorig jaar is Fr. Sudhir Bara nu werkzaam in de grote plaats Dharamjaigarh.

Er is al met hulp van de Stichting een grote vervallen muur opnieuw opgebouwd om het grondgebied van de parochie, waarop scholen, kerk, huisvesting van meerdere priesters en  bijgebouwen staan.

Met hart en ziel wil Fr. Sudhir zich inzetten voor de bevolking van deze achtergestelde  streek in India.

Op 18 mei a.s. gedenkt Fr. Sudhir Bara zijn 25-jarig Priester Jubileum (zover als mogelijk is door de heftige Corona, die nu ook daar veel besmettingen heeft veroorzaakt.)

Stichting Pater Vos India heeft al een bedrag overgemaakt om zijn niet-meer-veilige auto te vervangen door een nieuwe auto, waardoor hij zijn werk nog beter, veiliger en sneller kan doen.

  

Felicitaties en steunbetuigingen voor Sudhir Bara kunnen ook  bezorgd worden bij:

Secretaris Stichting Pater Vos India, Smidse 145, 5374 A J  Schaijk,

dan worden deze gebundeld doorgestuurd naar India. 

Als u een donatie wilt doen, dan kan dit op IBAN nummer van de Rabobank op:

 NL42RABO 01463 37 573 t.n.v. Stichting Pater Vos India met vermelding Sudhir Bara. 

Mag Fr. Sudhir Bara nog vele mooie jaren tegemoet gaan.

 

DOET U MEE MET HET CADEAU?